Header Ads

นครสวรรค์​ จัดวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบายแห่งชาติ ประจำปี 2564​

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล และการบริจาคโลหิต โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมพยาบาลนครสวรรค์ และผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมระจิตต์ นิคมรัฐ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.