Header Ads

มท.2 ลงพื้นตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอผักไห่ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 500 ครัว


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นอำเภอผักไห่ ในพื้นที่ตำบลอมฤต และตำบลลำตะเคียน พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในสองตำบล จำนวน 500 ครัวเรือน    โดยมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอำเภอผักไห่ กล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอผักไห่ จากนั้นได้ลงพื้นที่ทางเรือเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อย     ทั้งนี้นายนิพนธ์ ได้กล่าวกับประชาชนว่า รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน ทั้งด้านการป้องกันและด้านเยียวยา ซึ่งมีกลไกการทำงานตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.