Header Ads

ปถ.เมืองสี่แคว ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา​น้ำท่วมขัง บ้านหนองเสือ อ.ตาคลี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.50 น. ณ หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด​นครสวรรค์​ นายไพรินทร์​ ลิ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายปกครองอ.ตาคลี ลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วมขัง จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ท่วมขัง ในบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เศรษฐกิจ พร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.50 น. ณ หมู่ที่ 23 บ้านหนองเสือ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัด​นครสวรรค์​ นายไพรินทร์​ ลิ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร นายบรรจง โพธิวงค์ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายปกครองอ.ตาคลี ลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่วมขัง จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ที่ท่วมขัง ในบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เศรษฐกิจ พร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.