Header Ads

“ผู้แทนสภากาชาดไทย ลงพื้นอำเภอผักไห่ ร่วมเปิดครัวกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายเอกชลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมของกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ในการจัดตั้งครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอผักไห่ โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ นางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ และคณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ร่วมให้การต้อนรับ     โดยนายอำเภอผักไห่ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ได้นำนายเอกชลิต ลงเรือเพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุก พร้อมยาฟ้าทะลายโจร ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด และยังได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ พร้อมอาหาร และยาฟ้าทะลายโจร ไว้สำหรับยังชีพเบื้องต้น เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปซื้ออาหารได้โดยสะดวก!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.