Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ เร่งลงพื้นประสบเหตุวาตภัย พร้อมประสาน อปท. ดำเนินช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน”

     วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์พันธุ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองน้ำใหญ่ ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองน้ำใหญ่ เพื่อตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากคืนวันที่ 19 กันยายน 2564 ได้เกิดฝนตกและมีลมพัดแรง เกิดวาตภัยในพื้นที่ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายมากกว่า 40 หลังคาเรือน     ทั้งนี้นายอำเภอได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และประสานให้เทศบาลตำบลลาดชะโดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน เพราะช่วงเวลานี้เป็นฤดูฝน หากปล่อยเนินช้าจะทำให้ประชาชนเดือนร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.