Header Ads

เกษตรลุยน้ำเกษตรนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย

เมื่อเวบา 12.30 น.วันที่ 27 กันยายนนี้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำ ที่อาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร เนื่องจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในแต่ละพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ถนนหลายสายถูกตัดขาด ส่งผลกระทบแก่พื้นที่การเกษตรเสียหาย พื้นที่อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัยโดยที่อำเภอหนองบัวระดับน้ำลดลง แต่วันนี้ยังมีฝนตกหนัก อาจจะมีน้ำหลากลงมาจาก จ.เพชรบูรณ์อีก ส่วนที่อำเภอท่าตะโก น้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กันยายนช่วงค่ำประมาณ 21.00 น.ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนนับหมื่นไร่ และไหลล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประขาชนในเขตตำบลสายลำโพง นับพันหลังคาเรือน ท่วมพื้นที่ตำบลพนมรอกอีกกว่า 2,000 หลังคาเรือน และท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตลาดท่าตะโก ระดับน้ำลึกจมมิดหัว น้ำท่วมถนนสายท่าตะโก-หนองบัว ท่วมถนนสายนครสวรรค์-ท่าตะโก ช่วงท่าตะโก-หัวถนน น้ำท่วมสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร และน้ำไหลข้ามถนนหลายตอน น้ำไหลแรงจนมีรถบรรทุกหกล้อตกข้างถนนสายท่าตะโก-หนองบัว ช่วงก่อนถึงตำบลพนมรอกในส่วนของอำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย ระดับน้ำจากแม่น้ำปิงเริ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางเกษตรหลายแห่ง ชาวนาต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.