Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์​ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 โดยร่วมกับคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คน เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.