Header Ads

นายอำเภอผักไห่ บรรเทาความเดือดร้อนชาวนา ซ่อมแซมถนนลูกรังให้แก่ประชาชน

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำบลสมาร์ททีม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด และอดีตกำนันตำบลลาดชิด ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เลียบรางกระหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่      - ด้วยราษฎรตำบลลาดชิด ได้แจ้งปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ให้นายอำเภอผักไห่ช่วยเหลือ ว่าราษฎรและเกษตรกรในหมู่ 8 ตำบลลาดชิด ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา ถนนเลียบรางกระหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝน ถนนจะลื่นไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเป็นเวลานาน เมื่อขอความช่วยเหลือท้องถิ่นคราใด ก็ได้รับแต่ความนิ่งเฉย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายอำเภอผักไห่ จึงได้จัดสรรงบประมาณที่ว่าการอำเภอผักไห่ จำนวน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและถมดินลูกรังทางสัญจรนั้น เพื่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้ปกติแม้ในยามฤดูฝน      - ทั้งนี้ นายอำเภอผักไห่ ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และควบคุมงานด้วยตนเอง ให้ถนนที่ปรับปรุงซ่อมแซมมีมาตรฐาน สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลลาดชิด และเกษตรกรในบริเวณนั้น ต่อไปส่วนทางด้าน นางนงเยาว์  ภุมรินทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า ตนเองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๘ มาหลายปี และมีที่นาอยู่ในบริเวณนี้ด้วย ได้รับความเดือดร้อนมานานมาก มีผู้ที่ใช้ถนนนี้ไปมาเพื่อมาทำการเกษตรในท้องทุ่งนี้ปีละ ๒-๓ ครั้ง เกษตรกรใช้ขนข้าวเปลือกจำนวนหลายพันไร่แต่ถนนยังเป็นแบบสภาพเดิมๆ ทีเป็นดินเหนียว ยามฝนตกน้ำท่วม ลำบากมาก ขอร้องกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลที่นี่หลายครั้งก็ไม่เห็นผลและไม่ได้กำตอบที่พอใจตนจึงเห็นว่าไม่ได้ผลแล้วจึงรวบรวมรายชื่อคนที่เดือดร้อนเป็นตัวแทนไปยื่นขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอให้ประสานหน่วยงานต่างๆและงบประมาณมาช่วยเหลือด้วย วันนี้ท่านนายอำเภอทำการช่วยเหลือสำเร็จแล้ว ชาวบ้านดีใจมากๆ ขอบคุณท่านนายอำเภอด้วย       ส่วนนางสาววรรณศิริ  ผุดผ่อง ราษฎรในม.๘ ต.ลาดชิด ได้กล่าวเสริมว่าเมื่อก่อนถนนนี้เป็นสภาพดินเดิม มีความยาวประมาณ ๕-๖ กม.เป็นดินเหนียวประชาชนสัญจรลำบากจริงๆ ไม่คิดว่าโลกที่เจริญแล้วจะยังมีถนนแบบนี้อยู่ในพื้นที่ของตนเอง วันนี้บ้านชาวดีใจกันมากๆจนอยากจะฉลองกันเลยทีเดียวที่รอมาหลายปี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.