Header Ads

ชาวบ้านอำเภอชุมแสงเริ่มได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่าน

ปริมาณระดับน้ำในแม่น้ำน่าน เพิ่มระดับสูงขึ้นน้ำเริ่มปลิ่มล้นตลิ่ง เข้าประตูน้ำของคลองตาหวี หมู่ 4 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คลองตาหวี รับน้ำไม่ไหว เกิดระเบิด ทำให้มวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้เกิดความเสียหาย เช่น บ่อปลาพืชผักการเกษตร​ในพื้นที่ เบื้องต้นนายกสมชาย ปลั่งสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทับกฤช ลงพื้นที่ช่วยนำถุงทรายใส่บิ๊กแบ็ค เพื่อมาปิดปิดกั้นน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ได้ฝากประชาสัมพันธ์และประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่าน ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตือนผู้ที่อยู่ในที่ลุ่มและริมแม่น้ำให้เตรียมยก ของไว้ในที่สูงเพื่อกันความเสียหายต่อไป!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.