Header Ads

สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ นครสวรรค์. ร่วมพิธีเปิดงาน “วันท่องเที่ยวโลก”

วันที่ 27 กันยายน 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครสวรรค์ โดย ผอ. อนันต์  สีแดง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้กำหนดวันที่ 27 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน “ท่องเที่ยวโลก” (  World Tourism Day ) ประธานในพิธีเปิด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ใน “วันท่องเที่ยวโลก” ประกาศขึ้นโดย องค์การการท่องเที่ยวโลก แห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ในบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่มีต่อการท่องเที่ยวทั่วโลก นำไปสู่การกำหนดบทบัญญัติแผนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสากลในอนาคต  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวว่า ให้เชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยการ “บอกต่อ” ซึ่งในงานมีจัดกิจกรรม  CSR  ให้อาหารลิง บริเวณเขาหน่อ-เขาแก้วเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรม CSR บูรณาการการท่องเที่ยวกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ นครสวรรค์ นางกานต์สิรี สุขทวี พร้อมสมาชิก ร่วมเปิดงาน ดังกล่าว ในงานนี้ ทางททท. สำนักงานนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมแบบการเสวนา “วันท่องเที่ยวโลก” ภายใต้ข้อกำหนด ศบค.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ลานกิจกรรมริมทางที่ลานโพธิ์เขาหน่อ-เขาแก้ว อ.บรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ในวันดังกล่าวผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวนครสวรรค์ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ นครสวรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมนครสวรรค์ ได้แวะเยี่ยมชน สวนอินทผลัม “มีสุข”  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.