Header Ads

นายอำเภอผักไห่ นำทีมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้นำพาข้าราชการ พนักงานจากที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ปรับถนนเข้าศูนย์ราชการอำเภอผักไห่ให้มีความสะาดสวยงาม    เนื่องจากในอดีตปากทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอผักไห่ จะมีความรกรุงรังเต็มไปด้วย ต้นกก ต้นธูปและขยะ จึงได้นำรถแบ็คโฮมาปรับให้สะอาด ในวันนี้จึง ได้นำทีมอาสาที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ลูกจ้าง ทีมสมาร์ทตำบล(TST) ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเข้าที่ว่ากรอำเภอผักไห่ให้สวยงาม โดยปลูกต้นไม้ทองอุไร ระยะทาง 150 เมตร เทปูนคอนกรีตเสริมเหล็กขยาย(ปีกหูช้าง) จุดบรรจบสามแยกถนนสายหลักให้กว้างขวางขึ้น และเทปูนกลบหลุมบ่อบนถนนให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้การดำเนินการในวันนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  (เพราะของบบริจาคจากบุคคลทั่วไป/แล้วใช่แรงงานฟรี) เมื่อเสร็จแล้วเกิดความสวยงามและมีประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.