Header Ads

" ความพร้อม ศูนย์กักตัว เทศบาลตำบลลาดยาว "...

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาลตำบลลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลาดยาว นางสาวกุลกัลยา อุณหเศรษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาดยาว นางจุฑาทิพย์ ชังชั่ว ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 7 แกนนำ อสม.เทศบาลตำบลลาดยาว แกนนำ อสม.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7  ตรวจความพร้อม ศูนย์กักตัว เทศบาลตำบลลาดยาว ( ศูนย์พัสดุเทศบาลตำบบลาดยาว )...โดย นายสุภาพ ศักดิ์ส้จจา นายกเทศมนตีตำบลาดยาว ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์ และการดำเนินการ  เทศบาลตำบลลาดยาว เราได้มีการจัดตั้งศูนย์กักตัว เพื่อรองรับ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และที่มาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด หรือบางท่านที่มาแล้วเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากกลัวติดเชื้อสามารถมาอยู่ที่ศูฯย์ฯได้ ระบบการบริหารจัดการ เราจัดให้มีระบบความปลอดภัย มีทั่งหมด 9 ห้องนอน 9 ห้องน้ำ  แบ่งกั้นเป็นห้องหญิง - ชาย พร้อมระบบสเปร์ฆ่าเชื่้อเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไฉีดยาฆ่าเชื้อบ่่อยๆ  ติดตั้งกล้องวงจรปิด และกำลังดำเนินการทำเฟส 2  เพื่อรองรับสำหรับผู้ป่วยที่หายแล้วต้องกักตัว 14 วัน ตามคำสั่งมาครการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และนายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้กล่าวขอบคุณ นายอำเภอลาดยาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอลาดยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 พี่น้องประชาชนอำเภอลาดยาว เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน  ที่ทำให้เกิดศูนย์กักตัว ขึ้นมา  (ศูนย์พัสดุเทศบาลตำบลลาดยาว )!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.