Header Ads

🍒นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำ เหนือประตูระบายน้ำผักไห่ หลังชลประทานลดระดับการระบาย ทำให้น้ำเริ่มทรงตัว🍒


     วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหญ่ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) และเจ้าหน้าที่ tst ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อย เหนือประตูระบายน้ำผักไห่ โดยได้ลงเรือตรวจสอบตั้งแต่ท่าน้ำที่ว่าการอำเภอผักไห่ ผ่านเขตพื้นที่ตำบลผักไห่ ตำบลตาลาน และตำบลบ้านใหญ่ ไปจนถึงประตูระบายน้ำผักไห่ ปัจจุบันกรมชลประทาน ได้ลดระดับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ประกอบกับได้มีการระบายน้ำเข้าทุ่ง ทั้งในส่วนของทุ่งผักไห่และทุ่งป่าโมก ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อย เริ่มทรงตัว ทั้งนี้นายอำเภอผักไห่ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังใต้ถุนบ้าน และได้พูดคุยให้กำลังใจประชาชน พร้อมแจ้งว่า หากมีความต้องการให้ฝ่ายปกครองช่วยเหลือ ให้แจ้งประสานไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.