Header Ads

รองพ่อเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่พร้อม นายอำเภอผักไห่ ติดตามสถานการณ์น้ำ

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 17.30 น. นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ นายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอาวุโส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลกุฎี ได้ลงพื้นติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน้อย เขตพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง และหมู่ที่ 12 ตำบลกุฎี ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วม หลังจากกรมชลประทานแจ้งเตือนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ระดับมากกว่า 1000 ลบ.ม./วินาที โดยสถานการณ์ล่าสุดเริ่มมีน้ำเข้าท่วมขังใต้ถุนบ้านเรือนของประชาชน หมู่ที่ 8 ท่าดินแดง จำนวน 19 หลังคาเรือน และหมู่ที่ 12 กุฎี จำนวน 7 หลังคาเรือน     ทั้งนี้อำเภอผักไห่ได้แจ้งเตือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด #ข่าวสาร ทั่วไทย#088-6786807
ขับเคลื่อนโดย Blogger.