Header Ads

เกษตรกรใช้เชือกดึงกระชังปลาเข้าริมตลิ่งหลังระดับน้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงต่อเนื่อง เผยหวั่นได้รับความเสียหายเนื่องจากกรแสน้ำแรงและมีกิ่งไม้จำนวนมาก

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะยวน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ต้องช่วยกันนำเชือกขนาดใหญ่ดึงกระชังปลากลับเข้าตลิ่งแล้วผูกอย่างแน่นหนา  หลังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงจนกระชังปลาลอยออกไปกลางแม่น้ำ  นายธนวัฒน์ เรืองพล เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง  หมู่ที่ 5  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าในขณะนี้น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่รับน้ำมาจากทั้งแม่น้ำปิง  แม่น้ำยม  และแม่น้ำน่าน  ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับน้ำที่ไหลแรงมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่รวมทั้งผักตบ ชวาและขยะลอยตามน้ำมาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งล่าสุดกระชังปลาได้ถูกกิ่งไม้ชนจนได้รับความเสียหายเนื่องจากลอยไปขวางทางน้ำนอกตลิ่งทำให้ตนเองกับชาวบ้านต้องช่วยกันลากกระชังปลาทั้งหมดกลับมาพร้อมผูกเชือกไว้อย่างแน่นหนา  ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาพร้อมเตรียมขยับกระชังปลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจมีเพิ่มมากขึ้น​เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านเกาะยวน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  ต้องช่วยกันนำเชือกขนาดใหญ่ดึงกระชังปลากลับเข้าตลิ่งแล้วผูกอย่างแน่นหนา  หลังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังเพิ่มสูงจนกระชังปลาลอยออกไปกลางแม่น้ำ  นายธนวัฒน์ เรืองพล เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง  หมู่ที่ 5  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าในขณะนี้น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่รับน้ำมาจากทั้งแม่น้ำปิง  แม่น้ำยม  และแม่น้ำน่าน  ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับน้ำที่ไหลแรงมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่รวมทั้งผักตบ ชวาและขยะลอยตามน้ำมาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งล่าสุดกระชังปลาได้ถูกกิ่งไม้ชนจนได้รับความเสียหายเนื่องจากลอยไปขวางทางน้ำนอกตลิ่งทำให้ตนเองกับชาวบ้านต้องช่วยกันลากกระชังปลาทั้งหมดกลับมาพร้อมผูกเชือกไว้อย่างแน่นหนา  ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาพร้อมเตรียมขยับกระชังปลาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจมีเพิ่มมากขึ้น🍒ต้อย รอบรั้ว ภูธร​ 0619525644​🍒​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.