Header Ads

🐜เตือนประชาชนริมแม่น้ำปิง และผู้เลี้ยงปลา โปรดเฝ้าระวัง🐜

ขณะนี้ปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรอยู่ที่ประมาณ 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและที่อำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 335ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าปริมาณน้ำ จาก อำเภอเมือง กำแพงเพชร จะเดินทางถึง อำเภอบรรพตพิสัยอีกประมาณ 25 ชั่วโมง จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิง และที่เลี้ยงปลากระชัง โปรดเตรียมความพร้อมรับมือ ย้ำว่าปริมาณน้ำยังไม่ล้นตลิ่ง ของแม่น้ำปิงครับ  โครงการชลประทานนครสวรรค์11/9/6412.25น!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.