Header Ads

กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบบ้านโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส พื้นที่อำเภอแม่เปินและอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2564 โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ฯ พื้นที่อำเภอแม่เปินและอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบบ้านตามโครงการ ฯ พื้นที่อำเภอแม่เปิน จำนวน 2 หลัง  เป็นจำนวน 100,000 บาท  และพื้นที่ อำเภอชุมตาบง 3 หลัง เป็นจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สํานักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอและส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ยากไร้ อีกด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.