Header Ads

เทศบาลลาดยาวจัดรถไฟฟ้ารับส่งผู้มาติดต่อราชการ เน้นอำนวยความสะดวกกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยหมุนเวียนรับส่งวันละ4รอบครอบคลุมพื้นที่

เทศบาลตำบลลาดยาวนำรถไฟฟ้าขนาดเล็กจัดบริการรถสาธารณะรถโดยสารฟรีเพื่อบริการประชาชน โดยเน้นอำนวยความสะดวกกลุ่มสตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลลาดยาวที่จะเข้ามาติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลจากการเปิดเผยของนายสุภาพ  ศักดิ์สัจจา  นายกเทศบาลตำบลลาดยาวเปิดเผยว่า  ประชาชนบางส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลลาดยาวยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้  ทางเทศบาลตำบลลาดยาวได้จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับบริการจำนวนประชาชน 2 คัน ใช้วิ่งรับส่งประชาชนที่จะมาติดต่อราชการ โดยจะแบ่งเป็น 2 เส้นทางครอบคลุมในเขตเทศบาลพร้อมแบ่งเวลาเป็นวันละ 4 รอบตั้งแต่ 8:30 น ถึง 10:00 น รอบที่ 2 เวลา 10:30 น ถึง 11.30 นรอบที่ 3 เวลา 13:00 น ถึง 14:00 น รอบที่ 4 เวลา 15:00 น ถึง ถึง 16:30 น โดยรถไฟฟ้าดังกล่าวเป็นรถขนาดเล็กชนิดรถเก๋ง 4 ประตูดังนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกระบะท้ายต่อเป็น 2 แถวซ้ายขวา ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน ชาร์จไฟแบบปลั๊กไฟบ้านใช้เวลาชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และที่สำคัญทางเทศบาลตำบลลาดยาวเปิดแอพพลิเคชั่น Line เพื่อไว้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงการบริการประชาชนทางออนไลน์ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาล ให้เพิ่มเพื่อน เข้ามาในกลุ่ม ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทางเทศบาลจะประสานงานกับประชาชนได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น และสถานที่ขอรับบริการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 056272333 สำนักปลัดเทศบาลตำบลลาดยาว ซึ่ง Application LINE ของเทศบาล ทางเทศบาลจะนำไปติดไว้ที่บอร์ดของกลุ่มหมู่บ้านต่างๆ เพื่อเป็นการสะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.