Header Ads

อบจ.นครสวรรค์ ร่วม รพ.ศรีสวรรค์ มทบ.31 รพ.ค่ายฯ ศูนย์อนามัยฯ จัดประชุมทีมงาน วางมาตรการเข้ม พร้อมลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก ตลาดนัด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กันยายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.  นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกอบจ.นครสวรรค์  ประชุมร่วมกับ พันเอกประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.31 นพ.วริศ วิมลเฉลา ผอ.สายบริหาร โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นางสาวบุษบา สุรรังสรรค์ ผช.ผอ.สปสช.นครสวรรค์ และโมบายทีม อบจ.นครสวรรค์ (Mobile Team)ในที่ประชุม มีการร่วมกันวางแผนและวางระบบดำเนินการสำหรับลงพื้นที่จริง ตามโครงการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และจะดำเนินการตรวจในพื้นที่ตลาดนัดหน้าค่ายจิระประวัติ ตลาดนัดอำเภอต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตลาดชุมชน และพื้นที่รอบ ๆ ชุมชน ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย โดยทุกขั้นตอนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการนี้นายแพทย์วริศ วิมลเฉลา โรงพยาบาลศรีสวรรค์ ได้ชี้แจงว่าหลังจากลงพื้นที่ตลาดนัดวิหารหลวงพ่อวัดใต้ ม.5 ต.เขาทอง อ.พะยุหะคีรี ในการตรวจ ATK เชิงรุก ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในชุมชน ขอให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเตรียมเอกสารให้ครบดังนี้1.แบบซักประวัติและคัดกรองความเสี่ยงผู้ป่วยสงสัย COVID-19  2.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์ 3.ลงทะเบียนคัดกรองโควิดแบบ Antigen ล่วงหน้า  เพื่อให้บริการที่รวดเร็วโดยไม่ติดขัด ไม่ต้องรอผลตรวจนาน  และเตรียมรองรับประชาชนที่ Walk In ต้องการเข้ารับตรวจ  เนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชน Walk In เข้ามารับการตรวจ 20-30% ของจำนวนการให้บริการในแต่ละครั้ง ร่วมถึงหากนายจ้างต้องการให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจ ATK  นั้น ต้องชำระค่าบริการ  เนื่องจากทางโครงการยังไม่ได้จัดร่วมกับทางกรมแรงงาน จึงไม่สามารถเบิกค่าบริการได้ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกอบจ.นครสวรรค์ กล่าวเพิ่มอีกว่า เตรียมหาแนวทางการให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจ ATK  เพื่อรองรับการตรวจเชิงรุกในต่างอำเภอ  และเสนอให้การตรวจเชิงรุกในต่างอำเภอ  จากตลาดนัดให้เป็นสถานที่ราชการ โดยเป็นการตรวจ 1 อำเภอ 1 แห่ง  เพื่อลดการแอดอัดในตลาด  เนื่องจากบางจุดสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดโครงการ  รวมไปถึงการประสานไปยังรพ.สต. อสม.  อบต. ในพื้นที่  เพื่อประสานแจ้งชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจ ATKในส่วนของตลาดนัดหน้าค่ายจิระประวัติ พันเอกประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ แจ้งว่า ทางตลาดนัดมีการแบ่งโซนไว้ 7 โซน แต่ละโซนจะมีร้านค้า 170-180 ร้าน สามารถแบ่งจุดตรวจคัดกรองได้ โดยจะขอให้ทางโรงพยาบาลค่ายจิระวัติ กับศูนย์อนามัยแม่และเด็กมาร่วมช่วยตรวจกับทาง รพ.ศรีสวรรค์ โดยมีรายชื่อผู้ค้าอยู่แล้ว สามารถนำมาใช้ได้เลย จะขอไปตรวจสอบอีกครั้ง และจะสามารถเข้าตรวจได้ในสัปดาห์หน้า ส่วนพื้นที่ตั้งเต้นท์ตรวจจะใช้ที่หน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.