Header Ads

ประชุม 3 ฝ่าย ตรวจเชิงรุกอบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมทีมงาน 3 ฝ่าย วางมาตรการเข้ม พร้อมลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก ตลาดนัด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 กันยายนนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด ประชุมร่วมกับ นพ.วริศ วิมลเฉลา ผอ.ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศรีสวรรค์ คณะเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลศรีสวรรค์  พร้อมด้วยนายธงชัย เธียรพิริยะ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดนครสวรรค์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.นครสวรรค์ ในที่ประชุม มีการร่วมกันเพื่อวางแผนและวางระบบดำเนินการสำหรับลงพื้นที่จริง  ตามโครงการตรวจหาเชื้อ Covid-19 เชิงรุก ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ โดยวิธี Antigen test kit (ATK) และจะดำเนินการตรวจในพื้นที่เขตอำเภอต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตลาดชุมชน และพื้นที่รอบ ๆ ชุมชน ในจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย โดยทุกขั้นตอนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ในการนี้นายแพทย์วริศ วิมลเฉลา โรงพยาบาลศรีสวรรค์  ได้ชี้แจงว่าต้องการวางระบบที่รัดกุม เน้นให้ใช้สถานที่โล่งโปร่งสบาย ไม่แออัด เบียดเสียดกันเกินไป เพื่อไม่ให้เป็นจุดเสี่ยง และเน้นวางแผนจัดกำลังคน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการตรวจ ให้แต่ละขั้นตอนมีความคล่องตัวรวดเร็วโดยไม่ติดขัด ไม่ต้องรอผลตรวจนานทางด้านนายธงชัย เธียรพิริยะ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ.นครสวรรค์ แจ้งว่าทางบริษัมเห็นด้วยกับโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเพื่อส่วนรวม และพร้อมให้การสนับสนุนระบบ Internet Wi-Fi  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะมีแค่ค่าติดตั้งและอุปกรณ์เท่านั้นหลังจากนั้นคณะทำงานทั้ง 3 ฝ่ายได้ออกเดินทางลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจดูความพร้อม วางแผนผังการจัดให้บริการ จุดจอดรถตู้ รวมทั้งจุดที่จะกางเต้นท์ ตั้งโต๊ะ จัดเรียงลำดับขั้นตอน ให้ครบวงจร  และเตรียมแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.