Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์​ ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปิดฉากนักค้ายาเสพติด​ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  14 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. บริเวณด้านหน้าอาคาร ภ.จว.นครสวรรค์​พล.ต.ต.ระพี​พงษ์​สุข​ไพบูลย์​ ผู้บังคับการตำรวจภูธร​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​การปล่อยแถวระดมกวาดล้างและปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายยาเสพติด​ โดยมี เจ้าหน้าที่ในสังกัดเมืองนครสวรรค์ สภ.บางม่วง สภ.หนองปลิง ชุด ป.ป.ส.1 ป.ป.ส. 2 ภ.จว.นครสวรรค์​ เจ้าหน้าที่หน่วยบูรณาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีตามที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม สร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความสงบสุขปลอดภัย ขึ้นในสังคมส่วนรวมโดยกำหนดเป้าหมายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้มีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ชุมชน – หมู่บ้านทั้งในพื้นที่ตอนใน และเขตชุมชนในเมือง ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาด แหล่งพักและกระจายยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง เน้นการสืบสวนจับกุมขบวนการลักลอบ นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ทั้งการสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดด้าน พล.ต.ต.ระพีพงษ์​ สุขไพบูลย์​ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์​ กล่าวว่า วันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมมือร่วมใจกันกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) นั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย พี่น้องสื่อมวลชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่าน ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ ปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงด้วยความปลอดภัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการเพื่อความผาสุขของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครสวรรค์​ ต่อไปนี้!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​ 0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.