Header Ads

ชาวผักไห่ ดำเนินโครงการต้านภัยไวรัส​โค​โร 2019 (COVIC​19)

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณที่ว่าการอำเภอ​ผักไห่ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินโครงการ  "อำเภอผักไห่ ต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านปลอดโควิดตามแนวทางที่อำเภอผักไห่กำหนดขึ้น ภายใต้แนวคิด "หมู่บ้านสีฟ้า (หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด -19) โดยมีนายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอาวุโส กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี     - ในการนี้ นายอำเภอผักไห่ ได้มอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ "อำเภอผักไห่ ใส่ใจต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019" และขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ (Kick-off) ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 128 หมู่บ้าน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.