Header Ads

***กาญจนบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี " ร่วมมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 "***

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้นางดวงจันทร์ วงษ์สมุทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน นำผลิตภัณฑ์สมุนไพร  มอบให้กับศูนย์พักคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลาน และศูนย์พักคอยเทศบาลหนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  เพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.