Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ รุดเยี่ยมชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ในตำบลท่าดินแดง และตำบลกุฎี หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำแตะ 1,400 ลบ.ม./วินาที”

“นายอำเภอผักไห่ รุดเยี่ยมชาวบ้านพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ในตำบลท่าดินแดง และตำบลกุฎี หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำแตะ 1,400 ลบ.ม./วินาที”



     วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนันตำบลท่าดินแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลท่าดินแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลกุฎี สมาชิก อส. และ เจ้าหน้าที่ tst ได้ลงพื้นตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำน้อย บริเวณประตูระบายน้ำกุฎี หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำมากกว่า 1400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านตลอดสองฝั่งแม่น้ำน้อยท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 8 ท่าดินแดง และหมู่ 12 กุฎี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบ มีน้ำเข้าท่วมขังใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนมากกว่า 80 หลังคาเรือน 
     โดยนายอำเภอผักไห่ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค ออกแจกจ่ายทางเรือ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และล่องเรือตลอจสอบระดับน้ำท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ พบว่าปริมาณทรงตัว โดยมีน้ำท่วมขังประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้นายอำเภอผักไห่ จะได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกิ่งกาชาด เข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่อไป!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.