Header Ads

สบอ. 12 (นครสวรรค์) ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เป็นที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 สร้างรั้วสีเหลือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมภูมิทัศน์ ริมถนน รอบ”บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย”

วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)  นำโดย นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) นายจำนงค์ สายวงค์ปัญญา ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  นายธีรวัฒน์ สุวรรณศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ นายธนพล แคล้วรอดภัย  พนักงานวิทยุ ส. 2 นายวีระวัฒน์ จำเริญศรี และ นางสุวิตา เปียะปิยะ พนักงานราชการ ซึ่งจะครบวาระเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ และเจ้าหน้าที่ รวม 80 คน ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 120 ต้น ริมถนนรอบแนวรั้ว “บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย” เริ่มจากริมถนนปากทางเข้า “บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย” ถึง ริมถนนทางเข้าหน้าบ้านพักข้าราชการ นว. 36 ตรงข้ามกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นคสวรรค์ รวมระยะทาง 400 เมตรพื้นที่ที่ใช้ปลูก เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ปกคลุมด้วยวัชพืช มีภูมิทัศน์ที่ไม่สะอาดตา เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครสวรรค์ ได้ร่วมกันพัฒนา โดยการช่วยกันกำจัดวัชพืช และเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้  โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้เห็นถึงความเขียวขจีของใบ และเห็นสีเหลืองอร่ามของดอกต้นทองอุไร ในอีก 4 เดือนข้างหน้าอีกทั้งเป็นการปลูกไว้ให้เป็นที่ระลึกของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2564 เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนครสวรรค์ และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้ดูดี รื่นรมย์ นอกจากนี้ ได้วางแผนจะจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใน วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) โดยจะเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) มาร่วมกัน พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นไม้ที่ปลูกไว้ เพื่อเป็นการระลึก และเทอดพระเกียรติ เนื่องในวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ด้วย!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.