Header Ads

เทศบาลลาดยาว คว้ารางวัล​ ITA ปี 2564 ที่ 98.47 คะแนน ลำดับที่ 1​ ของกลุ่มเทศบาล

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2564​ โดยทางเทศบาลตำบลลาดยาว ได้รับรางวัล ITA โดยได้รับผลประเมินที่ 98.47 คะแนนทางด้านนายสุภาพ   ศักดิ์​ส​ั​จ​จา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)​ ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)​ประจำปี 2564​ ซึ่งทางเทศบาลตำบลลาดยาวได้รับรางวัล ITA​  ปี 2564 ด้วยคะแนน 98.47 อยู่ในระดับ AA และเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเภท​กลุ่มเทศบาล จากจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการประเมิน(ITA)​รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ซึ่งเทศบาลตำบลลาดยาว ยังสร้างสถิติแบบก้าวกระโดด ขึ้นมาเป็นปีแรกของการได้รับ อันดับที่ 1ในประเภท​กลุ้มเทศบาล และทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ยังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมทำงานทำให้เกิดผลงานที่ดีและน่าชมเชย และต่อจากนี้ทางเทศบาลตำบลลาดยาว จะเก็บรักษามาตรฐาน​นี้ไว้ และจะปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นำมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว (นายกกล่าว)!!!! อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​  0979998240​!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.