Header Ads

สำนักงานบรรเทา​ทุกข์​และประชานามัยพิทักษ์ มอบของให้ชาวผักไห่

วันนี้(4 ส.ค.64)เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนางนวลจันทร์  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ ประสานการรับสิ่งของจากสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดส่งสิ่งของมาให้ช่วยเหลือจุดพักคอยผู้ป่วยโควิด 19 ( community isolation ) จำนวน 50 ชุด (ที่นอน/หมอน/ผ้าห่ม/ไม้แขวนเสื้อ)และน้ำยาทำความสะอาดจำนวนหนึ่ง ซึ่งอำเภอผักไห่ได้จัดทำจุดพักคอยฯแห่งที่ 4 จำนวน 70 เตียง ที่ ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี ตำบลจักราช รับผู้ป่วยทั้ง step up หลังตรวจแบบ ATk ที่บ้านพักไม่มีความเหมาะสม และผู้ป่วย Step down (แบ่งเป็นคนละส่วนแยกกัน)     จากการติดตามการจัดทำสถานที่ คาดว่าจะมีความพร้อมในการรับผู้ป่วยในวันศุกร์นี้!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​  0619525644!!!!! ​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.