Header Ads

"อ.ผักไห่ เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล"

         วันนี้ (27 ส.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานการจัดกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ปลูกป่า โคก หนอง นา เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ (HLM) หมู่ที่ 5 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา         กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี ปลูกป่า โคก หนอง นา" เป็นการแสดงความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบให้กับทุกท่านได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนและชุมชน        ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม ของทุกปี)โดยสนง.พัฒนาชุมชน อ.ผักไห่ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เข่น กิจกรรมปลูกป่า ปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก หว่านปอเทือง มอบพันธ์ไม้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกช้าง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกช้าง ตัวแทนครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ โดยมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.