Header Ads

“สถาบันอยุธยาศึกษา ชวนตั้งวงคุยย้อนอดีตความรุ่งเรืองของเมืองผักไห่ ทั้งด้านการเมืองการปกครองและด้านเศรษฐกิจ”

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่วัดย่านอ่างทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอาวุโสและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ ศาตราจารย์พิเศษ ด็อกเตอร์เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเสวนา “หลากหลายของดีที่ผักไห่ หลงเสน่ห์วิถีชุมชนริมแม่น้ำน้อย”      สำหรับการในเสวนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เดินทางเป็นการส่วนตัวมาเยี่ยมชมอำเภอผักไห่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 และเห็นว่าผักไห่คือเมืองหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรมอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยา จึงได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา จัดการเสวนาเรื่อง “หลากหลายของดีที่ผักไห่ หลงเสน่ห์วิถีชุมชนริมแม่น้ำน้อย” ขึ้น โดยมีวิชาการด้านประวัติศาสตร์ เข้าร่วมเสวนาประกอบไปด้วย รองศาสตราจารย์ ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล /อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์      โดยการเสวนาในครั้งนี้ ได้พูดคุยกันในประเด็นความเป็นมาของเมืองผักไห่ ศิลปวัฒนธรรมภาพวาดตามวัด และความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในอดีต อำเภอผักไห่ มีความสำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาติดตาม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีความเห็นว่า คนผักไห่ หรือคนในชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ ควรมีการจัดการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์ของเมืองผักไห่ด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.