Header Ads

รองพ่อเมืองพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ.ศูนย์​พักคอย

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย อำเภอผักไห่ และให้กำลังผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาสุขภาพอยู่ในศูนย์พักคอยโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี และศูนย์พักคอยวัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม โดยมีนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลศูนย์พักคอย     สำหรับศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของอำเภอผักไห่ มีจำนวน 3 แห่ง คือ 1. ศูนย์พักคอย วัดตาลานเหนือ รองรับผู้ป่วยได้จำนวนเตียง 30 เตียง2. ศูนย์พักคอย วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม รองรับผู้ป่วยได้จำนวนเตียง 141 เตียง3. ศูนย์พักคอย โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี รองรับผู้ป่วยได้จำนวนเตียง 69 เตียง     ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมของอำเภอผักไห่ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 843 คน และมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วจำนวน 6,780 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 24,539 คิดเป็นร้อนละ 27.62 ของกลุ่มเป้าหมาย และคิดเป็นร้อยละ 17.17 ของจำนวนประชากรทั้งอำเภอ!!!! อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.