Header Ads

“อำเภอผักไห่ เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย เพื่อรับผู้ป่วย step down บ่ายวันนี้ โดยจัดกำลังฝ่ายปกครอง เข้ารักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบ”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์พักคอย วัดตาลานเหนือ ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยพระครูสมุห์อิทธิกร ฐานวุหโฒ เจ้าอาวาสวัดตาลานเหนือ นายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายวัชระ รักวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ นางณีรนุช ศิริผล นายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย ก่อนนำผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วย step down หลังจากดูแลรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอย่างน้อย 10 วัน เข้ารับการพักฟื้นที่ศูนย์พักคอยของอำเภอผักไห่ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 30 เตียง     โดยนายอำเภอผักไห่ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์พักคอย และคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ผู้จัดการศูนย์พักคอย คณะกรรมการระบบสนับสนุน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและเหตุเร่งด่วน ซึ่งใช้บุคลากรจากฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรผักไห่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผักไห่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองผักไห่ และคณะสงฆ์วัดตาลานเหนือ      สำหรับการเตรียมการครั้งสุดท้ายก่อนนำผู้ป่วยจำนวน 9 คน เข้าพักฟื้น ในเวลา 14.00 น. ของนี้ ประกอบไปด้วยผู้ป่วยชายจำนวน 4 คน และผู้ป่วยหญิงจำนวน 5 คน โดยคณะกรรมการด้านสถานที่ได้ดำเนินการติดตั้งฉากกั้นแยกหอนอนระหว่างชาย-หญิง ติดตั้งฉากกั้นแยกห้องน้ำชายหญิงให้ชัดเจน ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าห้องน้ำ พื้นที่ด้านในศูนย์พักคอยและบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พักคอย ส่วนค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่จะช่วยลดค่าน้ำและรับผิดชอบส่วนเกินที่วัดตาลานเหนือต้องจ่ายในแต่ละเดือน สำหรับการรักษาความปลอดภัย ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วยปลัดอำเภอ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลตาลาน โดยไม่มีการเบิกค่าใช้จ่าย และจัดชุดตำรวจสายตรวจ ลาดตระเวนในพื้นที่รอบศูนย์พักคอยเป็นระยะๆ ตลอด 24 ชั่วโมง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.