Header Ads

นายอำเภอผักไห่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา​ความเดือดร้อนของชาวบ้าน

วันนี้6 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายณัฐธร มงคลร้อยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง นายอภิชาติ กรอบรูป ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ท่าดินแดง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นพื้นที่ บริเวณลำคลอง ที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกยึดลำรางสาธารณะ ไปเป็นของตนเอง ซึ่งจากการลงพื้นที่เจ้าของนาได้ยอมรับว่ามีการทำนาเข้ามาในเขตสาธารณะ จริง และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือหากเมื่อทางราชการจะเข้ามาขุดลอกลำรางสาธารณะต่อไป พื้นที่รอยต่อ ม.3-ม.5 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.