Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "เร่งฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน​ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 สาขา"ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น "(18 ชั่วโมง​)ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564 จำนวน​ 23 คน​  ณ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.