Header Ads

ผักไห่ จะไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (5 ก.ค.64)เวลา 18.30 น.ภายใต้การอำนวยการของนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ นำถุงยังชีพของสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปมอบให้แก่นางทัดดาว  รวงศรี อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 23 ม.3 ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ ซึ่งเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ใช้ชีวิตด้วยความลำบาก     ทั้งนี้นายอำเภอผักไห่ได้นำแพมเพิร์ดไปมอบให้ด้วย พร้อมกับประสานกับสาธารณสุขอำเภอให้ ผอ.รพ.สต.ลาดน้ำเค็มและ อสม.ในพื้นที่ เข้ามาดูแลสภาพที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะด้วยแล้ว โดยมีนายประเสริฐ ผญบ.ม.3 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมเยี่ยมผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.