Header Ads

นายอำเภอผักไห่ ร่วมกับโยธาธิการและผังเมือง สำรวจสถานที่หน้าวัดชีโพน สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายช่างเทศบาลเมืองผักไห่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลผักไห่ ไวยาวัจกรวีดชีโพน สมาชิก อส. และลูกจ้าง TST ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน้อยหน้าวัดชีโพน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่งทรุด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นคาดการณ์ว่าจะสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความยาวไม่เกิน 300 เมตร โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเสนอของบประมาณไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป เพื่อบรรจุในแผนงบประมาณปี พ.ศ.2566 ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้อำเภอผักไห่ จะร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่ เพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อไปหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโน้มดีขึ้น!!!!! ต้อย​รอบ​รั้ว​ภูธร ​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.