Header Ads

กาญจนบุรี-สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จัดฝึกอบรม "เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลแสงอาทิตย์"

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลแสงอาทิตย์" (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.