Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "จัดอบรมการทำเบเกอรี่ "

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564  นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรีมอบหมายให้ นางดวงจันทร์ วงค์สมุทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย สาขา "การทำเบเกอรี่ "ให้กับแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่  26 - 30 กรกฎาคม 2564  ณ  ศูนย์ชุมชนตำบลปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.