Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ นำกำลังตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้เดินทางในช่วงเคอร์ฟิว เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. บริเวณถนนหน้าตลาดกีพัฒนา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย พันตำรวจโทพีระศักดิ์ เจริญพันธ์ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และ 4 ตำบลหน้าโคก สมาชิก อส. ลูกจ้าง TST และหน่วยกู้ชีพพุทไธสวรรย์ ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น      โดยนายอำเภอผักไห่ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบแสดงสังกัดให้ชัดเจน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองและเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาด รวมทั้งให้พูดคุย ตรวจตราผู้เดินทางผ่านจุดตรวจด้วยความสุภาพ!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.