Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี จัดฝีกอบรม "การบริหารจัดการมาตรฐานจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคล "

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย หลักสูตร "การบริหารจัดการมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านข้อมูลบุคคล"(18 ชั่วโมง​)ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม​ 2564​ จำนวน​ 20 คน​  ณ บริษัท ควิก ลิสซิ่ง จำกัด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.