Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "จัดฝึกอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ดำเนินการฝึกอบรม​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย หลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร " (18 ชั่วโมง)ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม​ 2564​ 
ให้แก่พนักงานบริษัท​ มัลลิกา​ ร.ศ. 124 จำกัด​ ต.สิงห์​ อ.ไทรโยค​ จ.กาญจนบุรี!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.