Header Ads

ไพศาลี เตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนาม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น. นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ นายอำเภอไพศาลี เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอ ปลัดอำเภอ เทศบาลตำบลไพศาลี และอบต. ทั้ง 8 ตำบล ในการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการอยู่ในระดับสีเขียว เข้ามาพักรักษาอาการ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้สถานที่หอประชุมอำเภอไพศาลีจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอไพศาลี ชั้น 2จากนั้นได้ลงพื้นที่หอประชุมอำเภอไพศาลี เพื่อตรวจสอบความคืนหน้าในการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับการพักอาศัยของผู้ป่วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร ​0619525644!!!! ​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.