Header Ads

ชาวบ้านร้องต่อนายอำเภอให้ช่วยเหลือประสานงานการตัดต้นไม้ยืนต้นตายมาสิบกว่าปี กลัวอันตรายหักโค่นทับคนเดินทาง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้ลงพื้นที่อำนวยการและกำกับติดตามการดำเนินการตัดต้นสะตือยักษ์ ซึ่งกิ่งแห้งตายคาต้น จำนวน 2 ต้น ริมทางและบ้านคนสร้างอันตรายต่อบ้านเรือนและการสัญจรของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง         โดยก่อนหน้านี้ประชาชนได้มีข้อร้องเรียนผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง ขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอผักไห่ นายอำเภอจึงได้มอบปลัดอำเภอประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผักไห่ อบต.ลาดน้ำเค็ม อบจ.อยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานด้านสายสื่อสาร(สายโทรศัพท์ สายเน็ต) อบต.ลาดน้ำเค็ม แต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใด โดยอ้างว่าไม่มีอุปกรณ์และกำลังพลเพื่อการนี้      นายอำเภอผักไห่จึงเข้ามาวางแผนด้วยตนเองเมื่อสองวันก่อนโดยว่าจ้างชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดต้นไม้ แล้วบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการตัดต้นสะตือยักษ์ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนจำนวน 2 ต้น เป็นทีเรียบร้อย สร้างความพอใจแกชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านได้เรียกร้องหาหน่วยงานต่างๆมาข่วยแล้วรวมประมาณ 10 กว่าปีเพิ่งจะมาสำเร็จในวันนี้    ทางด้านนายชลิต ชะโลธร ผู้ใหญ่บ้านโคกช้าง ม.5 ต.โคกช้าง กล่าวว่า”ขอแชร์ภาพแห่งความสามัคคีจนสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี โดยมีท่านรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ มาความคุมการทำงาน ท่านไม่เคยทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอยู่ฝ่ายเดียว ขอบคุณท่านปลัดสันติ ทิ้งเร๊ะ ท่านปลัดทวีศักดิ์  เห็นครบ ท่านปลัดญัฐ มาตุทองและท่านกำนันชำณาญ เดชะ กำนันตำบลโคกช้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานมากจนสำเร็จได้ พี่น้องประชาชนชาว หมู่ 5 ต.โคกช้าง ขอขอบพระคุณท่านมา ณ.ที่นี้ด้วย!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.