Header Ads

***กาญจนบุรี-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "รุกประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สู่ช่างคุณภาพ"****

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี  มอบหมายให้นางอัมพวรรณ พิทักษ์เฉลิมวงค์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยผู้เข้ารับการประเมินฯ เป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ จำนวน 13 คน ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัว เพื่อนำไปประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปด้าน นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผอ.สนพ.กาญจนบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ผู้ที่ได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจะมีหนังสือรับร้องความรู้ความสามารถของช่างจะหมดอายุลงในปีนี้ จึงขอเชิญผู้ที่ผ่านการประเมินฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มาประเมินความรู้ความสามารถ ได้ที่ สนพ.กาญจนบุรีและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถของภาคเอกชนและสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.