Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "จัดฝึกอบรม การบริหารงานบุคคล Balanced Scorecard "

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรม​ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย "หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้วย Balanced Scorecard" (18 ชั่วโมง​)ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม​ 2564​ จำนวน​ 20 คน​  ณ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด(โรงงานน้ำตาลเมืองกาญจนบุรี) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619525644​
ขับเคลื่อนโดย Blogger.