Header Ads

***สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี "จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว"90

วันที่ 30 มิถุนายน 2564  นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี มอบหมาให้ นางดวงจันทร์ วงค์สมุทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแรงงานตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว หลักสูตรอาชีพเสริม "การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" จำนวน 30 ชั่วโมง ให้แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.