Header Ads

นายอำเภอผักไห่ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเพื่อใช้ในศูนย์พักคอย แห่งที่ 2 ของอำเภอ

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนางณีรนุช ศิริผล นายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ ได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากนางดารณี คุ้มภัยพาล และนางศิริวรรณ พิมพันธ์ดี กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่/รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation) แห่งที่ 2 ของอำเภอผักไห่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดตึกคชหิรัญศรัทธาราม หมู่ที่ 7 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้จำนวน 70 เตียง     โดยนางดารณี คุ้มภัยพาล และนางศิริวรรณ พิมพันธ์ดี กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่และรองนายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด พร้อมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยผ้าห่ม พัดลม น้ำดื่ม เครื่องดื่มผลไม้ อาหารสำเร็จรูป ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.