Header Ads

ผักไห่ ติวเข้มตั้งจุดสกัดคัดกรองการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด​ของ​โรค​ร้าย โควิด-19

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พันตำรวจโทพีระศักดิ์ เจริญพันธ์ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรผักไห่ ร้อยตำรวจโทสังเวียร ยิ้มเจริญ รองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรจักราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. และลูกจ้าง TST ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองการเดินทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ณ จุดตรวจหน้าตลาดสดอำเภอผักไห่ และได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่ปิดดำเนินการก่อนเวลา 20.00 น.!!!!! อัม​พณ  จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.