Header Ads

“นายอำเภอผักไห่ เชิญชวนประชาชนบ้านลาดน้ำเค็ม รณรงค์งดดื่มเหล้าในวัด งานบุญ และงานะศพเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ที่วัดไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 ตำบลลาดน้ำเค็ม นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยนายนพพล พวงดาวเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม นางมานพ บุญมาก กำนันตำบลลาดน้ำเค็ม และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ได้ร่วมกันรณรงค์การงดดื่มเหล้าในวัด ในงานสวดพระอภิธรรมศพ โดยขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารการรณรงค์ให้วัด งานบุญ และงานบวช ปลอดจากสุรา โดยได้ร่วมกันติดป้ายรณรงค์เช่น “ขอบคุณที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ” “รวยบุญ รวยทาน เพราะจัดงานปลอดเหล้า” “หยุดดื่ม หยุดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ให้งดการสังสรรค์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้มหาเถรสมาคมได้มติห้ามดื่มเหล้าในวัดทั่วประเทศ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ    ทั้งนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ กล่าวเพิ่มเติมว่าในอดีตสังคมไทยและหมู่บ้านต่างๆเมื่อมีงานศพเกิดขึ้นที่ใด เจ้าภาพก็มักจะเลี้ยงผู้ที่มาช่วยเหลือในงานทั้งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกครั้ง จึงเกิดการปฏิวัติมาเรื่อยๆ ไม่ว่าศพจะตั้งอยู่ที่วัดหรือที่บ้าน ซึ่งมีส่วนเพิ่มค่าใช้จ่ายของงานศพ จำนวนมาก ประกอบกับช่วงเวลานี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้คนรักษาระยะห่างกัน จึงถือโอกาสนี้รณรงค์ให้เป็น””งานศพปลอดเหล้า” และจะขยายไปทุกหมู่บ้านและทุกวัดต่อไป!!!!! อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.