Header Ads

ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ร้านค้าเพื่อแนะนำและเข้าใจถึงมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ตำรวจ สภ.ผักไห่ สมาชิก อส. และลูกจ้าง TST ลงพื้นที่ให้คำแนะนำประชาชน ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ เพื่อปฏิบัติตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอความร่วมมือให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 20.00 น. และขอความร่วมมือให้ประชาชนไม่ออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 21.00 น.-04.00 น. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19     สำหรับการตรวจครั้งนี้ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าใจถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยร้านสะดวกซื้อได้จัดทำแผ่นป้ายแจ้งเวลาการปิด-เปิดทำการ ซึ่งระหว่างการเข้าตรวจ พนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า กำลังดำเนินการปิดร้านและเดินทางกลับบ้านก่อนเวลา 21.00 น.!!!!! อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.