Header Ads

ผักไห่ เตรียมความพร้อมรับมือ โควิด-19​

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และด้วยยอดผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ศักยภาพของระบบสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย เริ่มไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย นายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มอบหมายให้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว        ในการนี้ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลผักไห่ พัฒนาศักยภาพการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยปรับปรุงอาคารสถานที่ และเพิ่มจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย ทั้งนี้นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มณีรัตน์ กำนันตำบลท่าดินแดง นางบุญมาก มานพ กำนันตำบลลาดน้ำเค็ม และ นายนพพล พวงดาวเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลผักไห่ และนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ พัดลม จำนวน 20 ตัว มอบให้แก่โรงพยาบาลผักไห่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโควิด - 19 ที่จะเข้ารับบริการในอนาคตต่อไป โดยมี นายแพทย์วัชระ รักวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ และ นายสุระศักดิ์ ต่วนใจ สาธารณสุขอำเภอผักไห่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619525644!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.